Pilaszter

This text will be replaced

MŰ ADATOK

Előadó:
Kategória:
ESEMÉNY
Műforma:
bemutató
Kulcsszavak:
építészet / interpretáció / középkor / észlelés / perspektíva / reneszánsz / elmélet
Készítés ideje:
1999-07-02
Nyelv:
német
Műleírás:
A középkori templomkapuzatot ma elsősorban mint képből és építészeti tagozatokból alkotott, önálló rész-struktúrát fogjuk fel, és a portál önálló tipológiája és története ennek a felfogásnak felel meg. Ezért nem annyira az építészet egészének összefüggésében ítéljük meg, mint inkább a maga autonómiájában, s perspektivikus értelmezése eközben háttérbe szorult. Georg Dehiónál még megtalálni a kapuzat optikai hatásának a belső térnek a külsőre vetítéseként való olyan leírását, amely alapjában koherens a középkori térhatás perspektivikus értelmezésével. Dehio – gyakorlatilag az oszlopos, lépcsőzetes bélletű portálról – így ír: „... s ha még oszlopokat és pálcákat is állítottak a sarkokba, akkor a leggazdagabb benyomás teljesedik ki, akkor a portál mintegy homorú tükörré válik, amely kifelé vetíti a belső perspektíva kicsinyített képét annak pilléreivel, oszlopaival és árkádjaival". (...) (M.E.)

További információk

Eredeti cím (német):
Pilaster
Helyszín:
Budapest, Műcsarnok, Törley-terem / Kunsthalle, Törley Hall
Ennek a gyűjteménynek a része: