Baglyas Erika

Személy típus:
személy
Életkor:
1973 –
Születési hely:
Magyarország
Életrajz:
Baglyas Erika a kortárs magyar képzőművészet középgenerációjának meghatározó tagja. Műveinek interpretációs médiumát markáns koncepciója mentén választja ki. A tematikáját leginkább kifejező művészeti médiuma lehet performance, installáció, objektum, videó, rajz, fotó vagy köztéren, alternatív térben megvalósuló akció. Témái összességét jól reprezentálja a szabad művészet doktori kutatási területe a „Társadalmi trauma, mint élethelyzet? cenzúrázott elme a Kádár rendszerben”. Munkáiban a köz és magánszféra kapcsolatait vizsgálja történelmi kontextus bevonásával, saját szubjektivitásán keresztül. A művész egyéni látásmódja, érzékenysége, intuíciója a társadalomban referenciával bír, így műveivel gyakran reflektál az alkotó ember társadalmi státuszának megítélésére is. Műveinek lényeges, fontos eleme a szöveg, az írás, amely olykor túllép saját jelentésén, és a vizuális művészeti környezet új, egyedi hozzáadott jelentést is kölcsönöz neki. A 2001 óta kiállító művész gyakran foglalkozik szociológiai, pszichológiai vagy filozófiai rétegekkel bíró témákkal és a számos díjjal, ösztöndíjjal elismert képzőművészeti tevékenység mellett, rendszeresen publikál műelemzéseket, kritikákat művészeti szaklapokban. Művei szerepelnek magán és közgyűjteményekben is. Forrás: http://www.viltin.hu/muveszek/baglyaserika?t=1
Szerző
 
CÍM MŰFORMA KÉSZÍTÉS IDEJE
still 21,3 grams videómű
2005
still Brevi Manu videómű
2007
still Does Somebody Know? videómű
2004
still Hasznos tudás videómű
2006 - 2007